Metodo karmične diagnostike je razvil ruski bioenergetik Sergej Nikolajevič Lazarev. Vendar le redki poznajo karmično diagnostiko po izvirniku. Veliko bližja nam je ta, ki jo je po Lazarevu povzel in razvil verjetno najbolj znan slovenski bioenergoterapevt Marjan Ogorevc.

Kdaj je zanimiva karmična diagnostika? Kadar želimo razumeti vzroke težav na informacijski ravni, spremeniti moteče vzorce in postaviti novo shemo razmišljanja, odzivanja in vrednotenja življenja. Uporabno tudi takrat, ko težave še niso prisotne na fizičnem nivoju.

Kako deluje karmična diagnostika? Osnovno vodilo je razumevanje karmičnega zakona. Izraz karma je povzet iz najstarejšega indijskega jezika sanskrta in dobesedno pomeni povezavo med dejanjem in njegovim učinkom. V ezoteriki z njim označujemo vzrok in posledico vsakega dejanja, čustva, ali misli, vsakega dogodka in odnosa. Vsak trenutek živimo karmo prejšnjega trenutka in hkrati ustvarjamo novo. Kar počnemo zdaj, določa našo prihodnost, okoliščine, v katerih smo zdaj, pa so posledica preteklih dejanj. Lepa primerjava je nihalo – če zaniha v eno stran, mora nujno tudi v drugo, in šele, ko so nihanja majhna, se lahko umiri na sredini. Kadar skozi učenje karme opazujemo svoje življenje, je ta sredina stanje popolnega sprejemanja življenja in etičnega delovanja, kaže pa se kot umirjenost, tiho zadovoljstvo, srčnost in brezpogojno sočutje.

Tudi v naši kulturi imamo nekaj razlag karme, na primer “Kakor seješ, tako boš žel” ali “Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.” Karmična diagnostika nam pomaga osvetliti pomen teh besed in razlaga, da je vzrok naših težav, bolezni, težkih situacij mnogokrat tudi posledica nekih dejanj v preteklosti, ki se jih zavedamo ali pa tudi ne.

S pomočjo karmične diagnostike lahko določimo mehanizem, ki povezuje človekove misli, čustva in dejanja z njegovim stanjem ali njegovo boleznijo ter pogosto tudi z boleznijo njegovih otrok.

Po karmični diagnostiki je pomembno vsako delovanje, tako zavestno kot podzavestno doživljanje sebe, drugih in širšega okolja. Skoraj ni razlike, ali smo na primer agresivni le v mislih ali tudi v dejanjih, v obeh primerih si škodujmo. Ustvarjamo tako imenovane negativne vzorce, ki so škodljivi na vseh ravneh našega obstoja – na fizični ravni povzročajo utrujenost, bolečine, bolezen, na čustveni ravni pomanjkanje ljubezni, slabo počutje, zapletene odnose, na mentalni ravni izgubo smisla, nesprejemanje življenja in tvorbo novih destruktivnih vzorcev. Ti bodo zanihali po zakonu karme nazaj in nas s težavami opozorili, da nekaj ni v redu, zato zdravilci pravimo, da je bolezen priložnost za spremembo.

V danem momentu so vidni le tisti vzroki – podzavestni vzorci, travme in drugi vzroki težav, ki so na vrsti za razreševanje in so tudi koristni za osebo. Čez nekaj časa se lahko pojavijo novi, lahko prebujeni stari vzorci, ki se z našim delovanjem ustvarijo ali pa se pojavijo težave in odkrijejo vzorci, ki jih prej nismo zmogli videti ali razrešiti.

Če pravilno razumemo karmične zakone vemo, da je človek odgovoren za svoje življenje in lahko zase stori mnogo več, kot običajno mislimo. Ob pravilnem razumevanju in ozaveščanju vzrokov lahko premaga celo najtežje bolezni. Pomembno je, da se zavedamo, da govorimo o ODGOVORNOSTI, ne o krivdi.